Právní poradenství

Našim klientům jsme připraveni zajistit kvalifikované právní služby, a to prostřednictvím spolupracující advokátní kanceláře Mgr. Miroslava Lahody.

Nejčastěji poskytujeme služby v těchto oblastech:

Vymáhání pohledávek

Nejen v aktuální hospodářské situaci je pro naše klienty obzvláště důležitá problematika nesplácených pohledávek. Proto v této oblasti nabízíme specializované služby, a to zejména:

  • komplexní správu pohledávek,
  • zajištění pohledávek,
  • poradenství při prevenci vzniku pohledávek po splatnosti,
  • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, včetně zastupování v insolvenčním řízení (insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek).
Příprava a připomínkování smluv
Zakládání, změny a rušení společnosti (včetně zajištění služeb likvidátora)
  • korektní ukončení existence Vaší firmy v souladu se zákonnými normami
  • profesionální likvidace nezadlužených firem s majetkem
  • kompletní účetní, daňový a právní servis spojený s úplnou likvidací firmy
Poradenství v oblasti pracovního práva
Zastupování v soudním řízení (včetně řízení insolvenčního)

Úzká spolupráce naší společnosti s advokátní kanceláří nám umožňuje při poskytování právních služeb zohlednit také účetní a daňová hlediska tak, aby zvolené řešení bylo pro klienty co nejefektivnější a představovalo komplexní řešení jejich požadavků.


              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.