Mzdy a personalistika

V rámci této služby poskytujeme vypracování návrhů pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Samozřejmostí je poskytování komplexní mzdové agendy probíhající na základě podkladů od zaměstnavatele, které představují:
 • dotazník při nástupu zaměstnance,
 • zápočtový list z předešlého zaměstnání, popř. potvrzení pracovního úřadu nebo čestné prohlášení zaměstnance,
 • pracovní smlouva, platový výměr, prohlášení poplatníka daně z příjmů,
 • výkaz odpracovaných hodin,
 • potvrzení pracovní neschopnosti,
 • žádost o podporu při ošetřování dítěte,
 • žádost o peněžitou pomoc v mateřství.
Dle výše uvedených podkladů vypracujeme:
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu,
 • evidenční listy důchodového zabezpečení,
 • zápočtové listy,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • potvrzení pro získání přídavku na děti, pro získání úvěru apod.,
 • roční zúčtování daně.
Měsíční výpočet mzdy bude představovat:
 • odvod na sociální a zdravotní pojištění,
 • výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti,
 • srážky ze mzdy - spoření, splátky půjček apod.,
 • výplatní lístek, výplatní listinu záloh a doplatků,
 • přehled složek mzdy za každého zaměstnance jmenovitě,
 • součet mzdových složek,
 • vedení mzdového listu každému zaměstnanci,
 • odeslání výplatního lístku na soukromou adresu zaměstnance,
 • příkaz k úhradě, kterým se provádí odvody, srážky a úhrady čistých mezd,
 • předání dat v dohodnutém termínu.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.