Daně a daňové poradenství

Naše daňové oddělení se zabývá daňovým poradenstvím, daňovým plánováním a daňovým auditem firem.

Klientům poskytujeme:

Průběžné daňové poradenství
 • Návštěvy klienta v pravidelných dohodnutých termínech daňovým poradcem nebo specialistou, který s ním průběžně řeší vzniklou i plánovanou daňovou problematiku.
 • Sestavování daňových přiznání a hlášení, která daňovému subjektu vznikají v průběhu celého zdaňovacího období.
Jednorázové daňové poradenství
 • Jednorázové konzultace a poradenství při řešení aktuálních otázek.
Zpracování daňových přiznání a hlášení
 • Pro všechny druhy přímých i nepřímých daní.
 • Hlášení sociálního a zdravotního pojištění fyzických osob.
 • Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty a přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob.
 • Sestavení ostatních typů daňových přiznání, dle potřeb klienta.
Optimalizaci daňové povinnosti
 • Návrhy a realizace opatření pro optimalizaci daňové povinnosti.
 • Vytipování rizikových faktorů a následný návrh postupů, které klientovi umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení.
Daňový audit
 • Zjištění a prověření rizikových oblastí na základě údajů vykázaných v účetnictví.
 • Odstranění případných chyb.
 • Vyhotovení seznamu skutečností, které je nutné zohlednit v daňovém přiznání.
 • Kontrola vlastního daňového přiznání.
 • Zhotovení zápisu o daňovém auditu.
Ostatní daňově-právní služby
 • Realizace fúzí, akvizicí nebo rozdělení stávajících společností podle návrhů klientů.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.