Ostatní poradenství a služby

Konsolidovaná účetní závěrka
 • Zpracování konsolidované účetní závěrky pro účetní jednotky tvořící konsolidační celek.
Založení a správa svěřenských fondů
 • Založení svěřenských fondů včetně vedení účetnictví a výkon funkce svěřenského správce.
Due diligence
 • Zpracování analýzy due diligence, která napomáhá při rozhodování o prodeji či koupi společnosti
  a k identifikaci a posouzení rizik s tím souvisejících.
Finanční analýza
 • Zpracování ekonomické a finanční analýzy.
 • Vyhodnocení prostřednictvím poměrových finančních ukazatelů.
 • Interpretace zjištěných výsledků z číselné podoby do jasně fomulovaných výsledků.
 • Návrh opatření, která by měla vést ke zlepšení nebo upevnění současné pozice klienta.
Zprostředkování prodeje ready-made společností
 • On-line prodej našich, již vytvořených, dceřiných společností.
 • Tyto slouží k okamžitému uspokojení zájmu klientů o rychlé a bezproblémové založení nových obchodních společností.
 • Spolupracujeme i s renomovanými externími specialisty, kteří v tomto oboru působí.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.