Účetnictví

Naše účetní oddělení Vám zajistí komplexní řešení veškeré účetní problematiky.

Klientům poskytujeme:

Zavedení účetnictví včetně vypracování účetních směrnic
 • Zhodnocení konkrétních podmínek podnikání, právní formy a organizační struktury klienta.
 • Volba účetní soustavy.
 • Vypracování základní účetní směrnice a její pozdější rozšíření v souladu s charakteristikou podnikatelské činnosti.
Jednorázové i průběžné zpracování účetnictví nebo daňové evidence
 • Pro právnické i fyzické osoby.
 • Činnost vykonáváme buď v sídle naší společnosti a nebo přímo u klienta, pokud je to efektivní.
 • Za zpracování přebíráme plnou záruku.
Kontrolu nebo průběžný odborný dohled nad zpracováním účetnictví
 • Prověření již zpracovaného účetnictví nejen aktuálního účetního období, ale i období předešlých.
 • Vytipování rizikové oblasti a návrh rozsahu námi prováděné kontroly.
 • Možnost využití také průběžného externího dohledu nad zpracováním účetnictví.
Zpětnou účetní rekonstrukci
 • Služba navazující na kontrolu účetnictví.
 • Oprava části nebo celého účetnictví s ohledem na rozsah chyb, které jsou při kontrole zjištěny.
Účetní poradenství
 • Poskytnutí informací o účtování jednotlivých účetních operací.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.