Audit

Pro naše klienty zajišťujeme audit účetní závěrky. Při zpracování auditu účetnictví se zejména zaměřujeme na:

Správné a průkazné vedení účetnictvi v souladu s platnými účetními předpisy
Údaje v účetní závěrce a skutečný stav majetku a závazků, obchodní jmění
Výsledek hospodaření společnosti
Úplnost zpracování ročních účetních výkazů v předepsaném formátu a podle platných pravidel

V rámci auditorské činnosti provádíme ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek podnikatelských subjektů.


              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.