Ostatní poradenství a služby

Finanční analýza
  • Kompletní ekonomické a finanční analýzy.
  • Vyhodnocení prostřednictvím poměrových finančních ukazatelů.
  • Porovnání dosažených výsledků v čase i srovnání s dostupnými oborovými standardy jednotlivých hospodářských odvětví.
  • Interpretace zjištěných výledů z číselné podoby do jasně fomulovaných výsledků.
  • Návrh opatření, která by měla vést ke zlepšení nebo upevnění současné pozice klienta.
Žádost o úvěr
  • Zpracování žádosti o úvěr, podkladů pro leasing.
  • Vyhodnocení jednotlivých variant výhodnosti způsobů financování investic z právního, ekonomického a daňového pohledu.
Zprostředkování prodeje ready-made společností
  • On-line prodej našich, již vytvořených, dceřiných společností.
  • Tyto slouží k okamžitému uspokojení zájmu klientů o rychlé a bezproblémové založení nových obchodních společností. Spolupracujeme i s renomovanými externími specialisty, kteří v tomto oboru působí.
Založení a správa svěřenských fondů
  • Nabízíme založení svěřenských fondů a výkon funkce svěřenského správce.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.