Ostatní poradenství a služby

Finanční analýza
 • Kompletní ekonomické a finanční analýzy.
 • Vyhodnocení prostřednictvím poměrových finančních ukazatelů.
 • Porovnání dosažených výsledků v čase i srovnání s dostupnými oborovými standardy jednotlivých hospodářských odvětví.
 • Interpretace zjištěných výsledků z číselné podoby do jasně fomulovaných výsledků.
 • Návrh opatření, která by měla vést ke zlepšení nebo upevnění současné pozice klienta.
Žádost o úvěr
 • Zpracování žádosti o úvěr, podkladů pro leasing.
 • Vyhodnocení jednotlivých variant výhodnosti způsobů financování investic z právního, ekonomického a daňového pohledu.
Zprostředkování prodeje ready-made společností
 • On-line prodej našich, již vytvořených, dceřiných společností.
 • Tyto slouží k okamžitému uspokojení zájmu klientů o rychlé a bezproblémové založení nových obchodních společností.
 • Spolupracujeme i s renomovanými externími specialisty, kteří v tomto oboru působí.
Založení a správa svěřenských fondů
 • Nabízíme založení svěřenských fondů a výkon funkce svěřenského správce.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.