Více času pro plošný reverse charge a užší provázanost daní s účetnictvím, žádají podnikatelé a odborníci

Česká republika bude usilovat o prodloužení platnosti výjimky, během níž by bylo možné využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty.

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.