Finanční zpravodaj číslo 4/2020

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události


Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.