Finanční zpravodaj číslo 29/2021

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření
k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým
smlouvám

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.