Finanční zpravodaj číslo 20/2021

Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.