Finanční zpravodaj číslo 2/2020

Pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.