Finanční zpravodaj číslo 18/2020

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti
na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování
daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.