Finanční zpravodaj číslo 17/2020

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti
snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým
smlouvám


              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.