Materiály na jednání vlády dne 3. června 2019

Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.