Finanční zpravodaj číslo 9/2018

Pokyn GFŘ D – 32 Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému
posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými
osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností
vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.