Finanční zpravodaj číslo 2/2019

Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018
podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném
do 31. 12. 2018

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.