Argumenty pojišťoven o trestání za obezřetnost nejsou na místě

Stanovisko Ministerstva financí k dopisu České asociace pojišťoven poslancům Parlamentu ČR ve věci revize daňové uznatelnosti technických rezerv

              Orkán plus                               Medispol                               Nluecap Invest a.s.